Obecné technické informace k etiketám:

Pro dosažení deklarovaných parametrů samolepicích materiálů, především trvanlivosti a lepivosti, je důležité dodržovat základní zásady správné manipulace s etiketami:

Lepení etiket:

Etiketa musí dokonale a celou plochou přilnout na čistý, suchý a nemastný podklad, jehož povrch nesmí svými vlastnostmi působit antiadhesivně a má větší povrchovou pevnost, než je pevnost etikety.

Skladování etiket:

Etikety se skladují v nepoškozených originálních obalech v krytých, čistých, suchých a větratelných místnostech při teplotě 18°C až 22°C a relativní vlhkosti 50% až 55%. Etikety je nutno chránit před zemní vlhkostí, sálavým teplem, přímým slunečním zářením, povětrnostními vlivy, znečištěním a mechanickým poškozením.

Potisk etiket:

Etikety je možné potiskovat pouze v zařízení, pro jaké jsou určeny. Potisk etiket jinou metodou může způsobit poškození tiskového zařízení! V žádném případě nepotiskujte v laserové tiskárně jiné než print etikety, jejichž lepidlo je odolné vůči vysoké teplotě uvnitř tiskárny.

V případě potisku print etiket v laserových zařízeních je třeba postupovat podle pokynů výrobce tiskového zařízení, především zařízení nastavit na tisk štítků a zvolit optimální způsob podávání archů.


© Copyright 2008-2024 MARTÍNEK CZ s.r.o.