Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na:


Českou obchodní inspekci:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
www.coi.cz, www.adr.coi.cz;
elektronický kontakt:
adr@coi.cz
telefon: +420 296 366 360)


nebo na

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.:
Tř. Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
www.konzument.cz
elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz
telefon: +420 495 215 266
)

za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.


Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


© Copyright 2008-2024 MARTÍNEK CZ s.r.o.